Skip to main content

Lovgivning om hunde og katte

Vi mener at det er vigtigt, at alle ejere af hunde og katte har let adgang til den mest almindelige lovgivning omkring det at eje og omgås deres dyr.

Lovgivning (vi gør opmærksom på at vi ikke påtager os 
ansvar for at denne oversigt holdes opdateret og henviser
til jurister eller www.retsinfo.dk for præcise oplysninger).

Dyreværnsloven
Hundeloven
Mark og vejfredsloven
Bek. om kastration og halekupering
Bek. om mærkning og registrering af hunde
Bek. om indfangning og aflivning af herreløse katte
Bek. om overdragelse af hvalpe
Bek. om forbud mod visse hunderacer

Hvis du skal ud at rejse med dit kæledyr 
så læs her.

 

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen tager sig af regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet, samt kontrol med fødevarer og veterinære forhold.
Fødevareregionerne tager sig desuden af den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

 

Retsinformation

Retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser. Der er på retsinformation.dk fra de enkelte lov- og beslutningsforslag etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets hjemmeside